Després d'aquests tres mesos de classes d'informàtica, el meu hobie principal és fer pàgines web, també m'agrada jugar a bàsquet y visitar la millor pàgina web del mon iSanti.es
Pàgina en procès

Pàgina en procès