"Matemàtiques"

Aquí trobareu un exercici de Matemàtiques
Troba x en les següents equacions:

1. 8x-4x=4

2. -2(1+x)=x

3. (3/2)+5x=(5x/2)

4. x-(3-x)=8x-1

5. -6x+1=4x-(3+2x)

6. -2(3x-2)=-2

7. 3(x+4)-2(2+2x)=3(-7x+14)